Udfordringer i landbruget | Socialkonsulent Landbrug
Socialøkonomisk rådgivning

Det vi hjælper med...

Vi har fokus på rettigheder samt muligheder i relation til lovgivningen.

Vi hjælper dig med kontakten til kommunen og a-kassen herunder forbereder dig på mødet med kommunen eller a-kassen.

Vi udfærdiger ansøgninger, ankeskrivelser samt medvirker gerne ved samtaler med kommunen eller a-kassen.

Vi samarbejder gerne med dit lokale landbocenter eller din revisor om en helhedsorienteret løsning, som er til glæde for dig, din familie og virksomhed.

RÅDGIVNING

Emner & områder

Vi rådgiver og vejleder blandt andet indenfor
nedenstående socialøkonomiske områder

 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Personlig assistance
 • Arbejdsredskaber
 • Hjælpemidler
 • Revalidering
 • Ressourceforløb
 • Fleksjob
 • Ledighedsydelse
 • Folkepension
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Økonomisk friplads
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Ophør af selvstændig virksomhed
 • Samspil mellem private forsikringer og sociale ydelse