Om mig -

Pt. tages der ikke flere forløb ind grundet travlhed.​​

"jeg er ..

I adskillige år har jeg arbejdet som socialkonsulent indenfor landbrugserhvervet samt været konsulent i socialøkonomi ved Videnscentret Dansk Landbrug i Skejby – i dag Seges.

Tilføj din overskrift her

Ekspertise relevant for landbrug

Mine erfaringer og kompetencer relaterer sig til landbrug- og fødevarebranchen, idet jeg har arbejdet med mennesker samt organisationsudvikling og forandringsprocesser.

Omdrejningspunktet er og har været, hvordan vi skaber de bedste betingelser for mennesker, landmanden og hans familie samt medarbejdere, der enten er ansat ved landmanden eller medarbejdere ved et landbocenter, som rådgiver og vejleder landmænd i professionel henseende.

Landbruget var og er fortsat min passion. Derfor er det helt naturligt, at jeg som selvstændig erhvervsdrivende tilbyder mine kompetencer indenfor dette felt. Jeg er ganske enkelt optaget af forandringer og forandringsprocesser, og af hvordan du som landmand/virksomhedsejer/menneske kan tage handling på din fremtid. Hvilke muligheder er der i relation til lovgivningen, hvilke muligheder udspiller der sig, når der opstår begivenheder i livet, uanset om de er tilsigtede eller kommer uforvarende, uanset om de er positive eller negative.

At være selvstændig erhvervsdrivende er også at leve livet med mange ubekendte.

Jeg har erfaring med at udfærdige projektoplæg til projekter til glæde for landmænd og lokalområdets udvikling. Projekterne har blandt andet haft til formål at fremme beskæftigelse i form af såvel fastholdelse som integration af arbejdsstyrken. Projekterne har været af samskabende karakter mellem landbrug, erhverv, kommune og civilsamfund. 

Projekterne er imødekommet med ekstern finansiering.
Derudover har jeg stor erfaring med at holde foredrag, oplæg og gennemføre undervisning. Jeg har gennem tiden undervist assistenter, konsulenter, landmænd, kommunale sagsbehandlere og jurister i de social- og arbejdsmarkedsretlige problemstillinger samt lavet procesforløb for konsulenter, landmænd og landmandsfamilier.

Min baggrund:

Jeg er uddannet socialrådgiver, har en kandidat i generel pædagogik, massiv ledelseserfaring fra den offentlige sektor og er selvstændig erhvervsdrivende. Måske vigtigst af alt er jeg opvokset i en landmandsfamilie og har mærket på egen krop, hvad det vil sige at leve i tæt pagt med landbruget og alt hvad det indebærer.