Privatlivspolitik -

Privatlivspolitik

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om Socialkonsulent Landbrug tjenestens behandling af dine persondata.

Dataansvarlig 

Virksomheden er i personlovgivningens forstand dataansvarlig.

Kontakt vedr. persondata kan ske til:

Formål

Der indsamles og behandles persondata omkring landmænd, forhenværende landmænd, pårørende til landmænd og medarbejdere. Persondata består i oplysninger vedr. de registreredes forhold. Oplysningerne stammer fra de registrerede selv, pårørende til den registrerede og myndigheder. Formålet med indsamlingen og behandlingen af persondata er at sikre et sammenhængende og koordinerende forløb, som understøtter og sikrer at den registrerede kommer videre fra de udfordringer, som pågældende står i.

  1. a) Levering af vores ydelse:

Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse

med levering af den forretningsmæssige og faglige rådgivning, som du har anmodet om.

Vores rådgivningsydelser er nærmere beskrevet på vores hjemmeside.

 

  1. b) Markedsføring:

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål,

herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og

fokusområder samt sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af

bl.a. nyhedsbreve.

 

  1. c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og til at optimere brugeroplevelsen på vores

hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.

 

Kategorier af personoplysninger   

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til det ovennævnte formål.   

  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale forhold, private forhold, familieforhold, bolig, bil, sygedage, eksamenspapir, ansøgninger, CV. 
  • Fortrolig oplysning: Cpr-nummer 
  • Følsomme personoplysninger: helbredsoplysninger 

 

Behandling og hjemmel

Persondata i forbindelse med levering af vores ydelse behandles i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer.

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

Videregivelse af persondata

Som led i indsatsen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til din kommune eller andre relevante offentlige myndigheder på baggrund af en fuldmagt.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Opbevaring af og adgang til data 

I Socialkonsulent Landbrug er det kun den/de konsulenter, som er tilknyttet opgaven samt lederen af pågældende opgave, der har adgang til dine personoplysninger, foruden it-administratoren.  

 

Vi sletter som udgangspunkt dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data og senest efter 5 år.

 

Personoplysningerne vil endvidere blive behandlet af vores databehandlere (eksterne leverandør) i henhold til indgået databehandleraftaler. Socialkonsulent Landbrug fører tilsyn med at databehandlerne overholder databehandleraftalerne efter gældende lovgivning. 

 

Dine rettigheder  

Når vi behandler personoplysninger om dig har du en række rettigheder. 

Ret til indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at vi kan behandle din sag.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget – altså rettet – urigtige/forkerte oplysninger om dig. Du skal i din henvendelse til os oplyse om, hvori du mener unøjagtigheden består, og du vil få svar på din henvendelse snarest muligt.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.

Brug af dine rettigheder

For at bruge dine rettigheder skal du henvende dig til vores Dataansvarlige Lone Vieland Mortensen via e-mail: lone@socialkonsulent-landbrug.dk eller tlf. 24678024

Du har endvidere ret til at klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 3319 3200 eller via mail: dt@datatilsynet.dk

Øvrigt

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Udgiver

Hjemmesiden ejes og publiceres af

Lone Vieland Mortensen
Strandborggade 24
8240 Risskov
lone@socialkonsulent-landbrug.dk
Tlf.: 24 67 80 24